top of page

Organisering av arbete i offentlig sektor

New public management, som bygger på metoder tagna från det privata näringslivet, används som organisations- och styrmodell inom offentlig sektor med syfte att öka effektiviteten. Dock har detta sätt att organisera arbetet i offentlig sektor fört med sig oönskade effekter:

"Att utföra sitt arbete på ett sätt som man inom en yrkeskår inte själv tycker är mest optimal, varken effektivitetsmässigt eller innehållsmässigt, skapar missnöje och stress, vilket också kan tänkas leda till ohälsa och minskat välmående".

Detta skriver Myndigheten för arbetsmiljökunskap i sin rapport "Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande". Läs rapporten här. På sida 12–18 beskrivs arbetsmiljön inom offentlig sektor.


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page