top of page

Friskfaktorer i arbetsmiljön

Det saknas kunskap och forskning om arbetsmiljöfaktorer som bidrar till välmående och hälsa och det är viktigt med mer forskning på friskfaktorer i arbetsmiljön. Ett perspektiv på friskfaktorer i arbetslivet är att se frånvaro av riskfaktorer som en skyddande faktor. Samtidigt kan det vara av vikt med ett salutogent perspektiv på arbetsmiljön - att lyfta fram och fokusera på vad det är som gör att vi mår bra. Arbete kan på så sätt fungera som en viktig del i att värna om folkhälsan. Det finns i dagsläget få studier som undersöker hur digitalisering påverkar arbetsmiljön, och få studier som har ett tydligt genusperspektiv. Det är slutsatser som Myndigheten för arbetsmiljökunskap drar i sin rapport "Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser".

Läs rapporten här.

Vill du läsa om fysisk arbetsmiljö och hälsa, läs denna rapport.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page