top of page

Friskfaktorer i arbetsmiljön

Det saknas kunskap och forskning om arbetsmiljöfaktorer som bidrar till välmående och hälsa och det är viktigt med mer forskning på friskfaktorer i arbetsmiljön. Ett perspektiv på friskfaktorer i arbetslivet är att se frånvaro av riskfaktorer som en skyddande faktor. Samtidigt kan det vara av vikt med ett salutogent perspektiv på arbetsmiljön – att lyfta fram och fokusera på vad det är som gör att vi mår bra. Arbete kan på så sätt fungera som en viktig del i att värna om folkhälsan. Det finns i dagsläget få studier som undersöker hur digitalisering påverkar arbetsmiljön, och få studier som har ett tydligt genusperspektiv. Det är slutsatser som Myndigheten för arbetsmiljökunskap drar i sin rapport "Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser".

Vill du läsa om fysisk arbetsmiljö och hälsa, läs denna rapport.


Bild av Michal Jarmoluk från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page