top of page

Interventioner för bättre psykosocial arbetsmiljö

Arbetstagares hälsa och välbefinnande påverkas i hög utsträckning av den psykosociala arbetsmiljön. Brister i den psykosociala arbetsmiljön har mycket negativa konsekvenser för individuella arbetstagare, såsom ökad risk för depression, utmattningssyndrom och ångest. Lyckligtvis visar forskning att med arbetsplatsnära interventioner går den psykosociala arbetsmiljön att förbättra! Interventioner har bäst effekt om de görs på olika nivåer samtidigt, från organisationsnivå ner till individnivå. Detta och mycket mer framgår i rapporten "Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande" av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Läs rapporten här.


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page