top of page

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte - flyttat till 2021

Uppdatering april 2020: På grund av den rådande situationen med covid-19 har det arbets- och miljömedicinska vårmötet i Umeå, som skulle ha hållits i maj 2020, flyttats till den 20-21 maj 2021. Anmälan kommer att öppnas direkt efter sommaren så håll utkik på www.varmote2020.se och anmäl dig då.

 

Temat för vårmötet är Hållbarhet. Ta chansen att ta del av ämnen som bland annat rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande. Vårmötet riktar sig till dig som arbetar inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin.

För anmälan och program - klicka här.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page