top of page

Hälsa på arbetsplatsen

Institutet för stressmedicin (ISM) har tagit fram en kunskapssammanställning om sambanden mellan arbete, stress och hälsa. I rapporten finns tips på hur en kan gå tillväga för att skapa arbetsplatser som ger goda förutsättningar för hälsa. De lyfter fram perspektiv som rör individer såväl som arbetsgrupper och organisationer, och beskriver hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum för stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö. Ta del av rapporten här.


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page