top of page

Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Företagshälsans riktlinjegrupp har tagit fram en sammanställning som beskriver rekommenderade åtgärder för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen. De utgår specifikt från företagshälsans roll och förutsättningar, och fokuserar på evidensbaserad praktik. Ta del av rapporten här.


Bild av u_sf2q0n59vt från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page