top of page

ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång – ADA är ett konkret verktyg som kan användas för att underlätta återgång till arbetet vid arbetsrelaterad stress. ADA-metoden är ursprungligen framtagen och utvärderad vid arbets- och miljömedicin i Lund men på senare år vidareutvecklad av forskare vid Umeå universitet. Det vidareutvecklade metodstödet finns i två olika versioner:

ADA+ riktar sig till de som arbetar inom hälso- och sjukvård och företagshälsa med förebyggande insatser, rehabilitering och/eller koordinering för återgång i arbete.

AD-A riktar sig till arbetsledare och kan fungera som att stöd i dialogen med arbetstagare. Även personalkonsulter, HR-personal och företagshälsa kan ha god nytta av AD-A i sitt uppdrag att stödja chefer i dessa frågor.


Metodstöden hittar du här:


Bild av Fahim Shahriar från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page