top of page

Aktivitetsbaserade kontorsmiljöer

Vill du veta mer om aktivitetsbaserade kontorsmiljöer och samband med arbetsmiljö, fysisk aktivitet och produktivitet? Allt fler verksamheter går över till att använda aktivitetsbaserade kontor som består av en öppen arbetsmiljö indelad i zoner och ytor som ska stödja olika typer av arbetsuppgifter. Hur påverkas arbetstagare av detta och vilka faktorer har betydelse för utfallet? I en rapport från Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet beskrivs en kontrollerad studie där författarna har följt och utvärderat en förändringsprocess vid införandet av aktivitetsbaserade kontor i Örnsköldsviks kommun.

Läs rapporten här.

Bild av louisehoffmann83 från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page