top of page

Arbetsrelaterad dödlighet

Arbetsrelaterad dödlighet går att förebygga genom åtgärder som minskar förekomsten av stress och skiftarbete, liksom åtgärder som minskar halten av luftföroreningar i arbetsmiljön. Detta beskrivs i en kunskapssammanställning framtagen av Arbetsmiljöverket med syfte att uppskatta antalet arbetsrelaterade dödsfall i Sverige uppdelat utifrån olika exponeringar. I delrapport 1 beskrivs arbetsrelaterad dödlighet både utifrån dagens och gårdagens arbetsmiljöer. I delrapport 2 beskrivs hur dödligheten skulle bli enbart utifrån dagens arbetsmiljö.


Länkar:

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page