top of page

Hjärnvänliga arbetsplatser

Den tekniska utvecklingen har lett till ett arbetsliv som ställer allt högre krav på kognitiva förmågor, vilket i sin tur ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet. Att göra arbetsplatser vänliga för hjärnan handlar om att se till att kognitiva förmågor inte överbelastas. Särskilt viktigt är det för arbetstagare med kognitiva funktionsproblem, men att skapa hälsosamma miljöer gynnar alla. I Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning "Den hjärnvänliga arbetsplatsen" kan du läsa om arbetsmiljörelaterade hinder förknippade med nedsatt kognitiv funktion och även få tips på åtgärder som minskar problemen.

Bild av Aleksey Kutsar från Pixabay

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page