top of page

Kognitiv ergonomi i arbetslivet

Hur skapar vi kognitivt hälsosamma arbetsplatser för alla på jobbet? Denna utbildning vänder sig till dig som vill få mer kunskap om kognitiva arbetsmiljöfrågor. Vi tar upp aspekter som är viktiga att beakta både vid rehabilitering, prevention och promotion i arbetslivet. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom företagshälsovården, rehabiliteringskliniker, primärvården eller inom HR (region).

Utbildningen hålls i:

Sundsvall 12 februari

Östersund 13 februari

Umeå 2 april

Luleå 21 maj

Gällivare 22 maj

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page