top of page

Öppet seminarium om hur resultat från medarbetarenkäter landar i organisationer

Den 10 juni klockan 13.00–15.00 kommer Peter Svensson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet, att hålla i ett seminarium med titeln "Att lyssna på medarbetaren: En kritisk studie av medarbetarundersökningar". Seminariet arrangeras av Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Peter Svensson

Peters forskning sker främst inom det fält som kallas för critical management studies. Hans forskning berör också diskursanalytiska ansatser till företag, företagsanda, organisationer och marknad. För närvarande bedriver han forskning på finansiell kommunikation, främst så som den sker i årsredovisningar och på bolagsstämmor.


Seminariet hålls via Zoom och du kopplar upp dig via följande länk: https://umu.zoom.us/j/65687375841.


För dig som inte kan delta så kommer seminariet att spelas in så att du kan titta på det fram till och med den 10 juli.


Seminariet är öppet för alla intresserade!

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page