top of page

Återhämtande semester!

Äntligen är den här – sommaren! För många av oss innebär den semester och avbrott från vardagen med arbete och åtaganden. För att vi ska fungera väl behöver vi återhämta oss, både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Det är intressant att ta del av forskning som gjorts på temat återhämtning och semester. I den kan vi hitta bra råd för att skapa goda förutsättningar för vår egen återhämtning. Sabine Sonnentag är en tongivande forskare inom området. Hon och hennes kollegor pekar ut fyra faktorer som bidrar till en återhämtande semester, nämligen avslappning (relaxation), kontroll (control), bemästrande (mastery experiences) och mental frånkoppling (mental detachment). Kortfattat beskrivs var och en enligt följande: avslappning handlar om ett tillstånd av låg aktiveringsnivå och ökad positiv känsla, kontroll om att uppleva kontroll över sin fritid och sin uppmärksamhet, bemästrande om den positiva upplevelsen av att klara eller lära något nytt, och mental frånkoppling om att inte tänka på jobbet utanför arbetstid. Redan här kan vi börja fundera på om det är något i våra egna val eller vår planering som går att påverka så att det blir mer inslag av återhämtning under semestern. Kanske kan det också få bli en fortsatt reflektion när vi återgår till arbetet efter semestern, för forskning visar att det här är upplevelser som vi bör värna om på daglig basis för att ha goda förutsättningar för återhämtning.


Vidare har semester potentialen att kunna öka både välbefinnande och prestationsförmåga enligt klassisk modell av krav och resurser. Genom att minska på kraven och få möjlighet att ladda upp resurserna under semestern kan eventuella symtom på stress och belastning minska, och samtidigt prestation och effektivitet öka. Dock visar forskning att effekter på välbefinnande och prestationsförmåga successivt avtar, och ofta kvarstår de bara några veckor efter återgång till arbete. Något vi kan tänka på är alltså att hushålla med resurserna under semestern. Här föreslår forskarna att i första hand undvika det som tar av våra resurser, exempelvis stress i sig och negativa tankar på jobbet. Men det är också viktigt att i samband med återgång till arbetet undvika många ofärdiga uppgifter som väntar och alltför hög arbetsbelastning, eftersom vi då snabbare går miste om semesterns goda effekter.


Slutligen finns det också forskning som kan guida oss inför semestern. Det tycks finnas ett samband mellan färre arbetsuppgifter och privata åtaganden veckorna innan semester, och snabbare ökning av välbefinnande. Det kan vara tänkvärt!


Vi från NorBet vill passa på att önska er en riktigt skön och återhämtande sommar! Nya blogginlägg och nya teman kommer under augusti/september.Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page