top of page
  • NorBet

Välkomna till ett nytt år med NorBet!

TEMA: Ett jämlikt och rättvist arbetsliv


Det har blivit dags för ett nytt tema på bloggen och inledningen på året kommer att fokusera på olika aspekter av jämlikhet och rättvisa i arbetslivet. Under vårterminen kommer vi bland annat att fördjupa oss i vad forskningen säger om organisatorisk rättvisa och dess betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation. Vi kommer även att beröra intersektionalitetsfrågor och prata om konsekvenser av mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet samt hur man inom företagshälsovården kan arbeta evidensbaserat med dessa frågor. Kvinnors och mäns arbetsvillkor kommer att beröras och vi kommer även att belysa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättviseperspektiv.


Vi vill redan nu hinta om ett kommande webbinarium den 27 april kl. 13.00: "Mobbning på jobbet – ett chefsproblem?" där Stefan Blomberg, psykolog och forskare på Arbets- och miljömedicin i Linköping, presenterar sin avhandling samt annan aktuell forskning som rör betydelsen av hur ledarskapet och organisationen fungerar då det gäller riskerna för utsatthet såsom kränkningar, mobbning och trakasserier. Anmälningslänk kommer att läggas ut senare.


Väl mött!

~ NorBet-gruppen ~0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page