top of page
  • NorBet

Sömnskola

TEMA: SÖMN OCH ÅTERHÄMTNING


Sömn är ett beteende. Därför kan det förändras. Om man har sömnproblem, kan de oftast avhjälpas av kognitiv beteendeterapi (KBT). Faktum är att KBT är den behandling som rekommenderas framför sömnmedel. På psykologprogrammet vid Umeå universitet ger studenterna på termin 5 stress- och sömnskolor på vissa hälsocentraler i Umeå. Syftet är att ge patienter med stress- och sömnproblem kunskap för att kunna hantera dessa. I det här inlägget presenteras sömnskolan kort.


Läs mer om sömnskolan här


Litteratur:

Boken Sömngåtan av Matthew Walker (finns också som e-bok)0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page