top of page
  • NorBet

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap

TEMA: LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP


I det hållbara och hälsofrämjande ledarskapet ingår att ledaren jobbar på flera fronter för att skapa välbefinnande på arbetsplatsen. Ledaren behöver stödja medarbetares resurser, ta vara på engagemang och se till att det finns goda grundförutsättningar för hållbarhet i verksamhet och hälsa, såväl för medarbetare som för ledarna själva. Detta framgår av den rapport som forskarna Andrea Eriksson (KTH) och Lotta Dellve (Göteborgs universitet) kom ut med 2016 och som sammanfattar aspekter av hållbart ledarskap utifrån medarbetares hälsa.


För att skapa hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden behövs dessutom utrymme för reflektion kring frågor som berör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Därför utgavs, av samma författare, även ett arbetsmaterial som syftar till att stödja reflektion kring hälsosamma förhållanden på arbetsplatsen. Materialet innehåller teoretiska genomgångar och dialogfrågor som med fördel kan användas i arbetsgrupper och för enskilda medarbetare, även om det primärt utvecklades för chefer. Några områden som tas upp i arbetsmaterialet och som reflektionsfrågorna berör är: hälsosamt arbetsengagemang, hållbar arbetssituation gällande krav och resurser samt strategier för balans mellan arbete och återhämtning.


Länkar:

Rapport

Arbetsmaterial0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page