top of page
  • NorBet

Föreläsningar från stresskonferens

Här nedan kan du ta del av föreläsningarna från stresskonferensen i Umeå den 23 augusti. Observera att filmerna är automattextade.Vägledande principer för klinisk diagnostik vid stressrelaterad utmattning – Jörgen HerlofsonAktuell kunskap om utmattningssyndromets biologi och möjliga biomarkörer – Ingibjörg JonsdottirUtmattningssyndrom; sjukdomsförloppets faser och den fasspecifika kliniska handläggningen – Kristina GliseMot ett processbaserat behandlingsperspektiv på utmattningssyndrom – Jakob Claeson van de Leur


Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för stress och utmattning – Elin LindsäterStress- och sömnskolor i primärvård – Maria NordinDigital rehabilitering vid Stressrehabiliteringen Västerbotten – Ramona Schroderus och Emelie SvedjerKognitiva symptom vid utmattningssyndrom: bedömning och behandling – Hanna Malmberg Gavelin


Arbetsrehabilitering – Anna FinnesArbetsplatsdialogen - ett verktyg för chefer vid arbetsrelaterad ohälsa – Therese Eskilsson


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page