top of page
  • NorBet

Balanserad Kommunikation

TEMA: LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP


Vi använder mycket tid på jobbet till möten. Men hur kan våra möten bli effektiva och meningsfulla? Och hur kan vi skapa "friska arbetsplatser" där vi trivs och utvecklas?


I forskningsrapporten "Balanserad Kommunikation" beskrivs en modell och metod som arbetsgrupper och team kan använda sig av för att få ett bättre arbetsklimat och öka effektiviteten i det gemensamma arbetet.


Kommunikationsmodellen förespråkar en god balans i kommunikationen mellan "Berättande" – "Utforskande" och "Inifrån" – "Utifrån". Dessutom behövs ett öppet och positivt samtalsklimat som bygger på intresse och omtänksamhet, och där alla har möjlighet att komma till tals.

Figur över kommunikationsmodellen Balanserad Kommunikation

Mer information:

Läs mer om forskningen och lyssna på poddradio där forskarna Birgitta Södergren, Fredrik Molin och Åsa Stöllman berättar om den nya metoden.


Forskargruppen har tillsammans med Suntarbetsliv tagit fram ett praktiskt verktyg som heter "Bättre Möten". Träna och reflektera i samband med möten som ni redan har inplanerade. Ta del av verktyget här.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page