• NorBet

Digital arbetsmiljö - webbutbildning den 17 november 2020

NorBet arrangerade en webbutbildning i hur man skapar en god digital arbetsmiljö. Ta gärna del av presentationerna från utbildningen här nedan.


Presentationer

Introduktion Digital arbetsmiljö
.
Download • 847KB
Vad menas med digital arbetsmiljö
.
Download • 325KB
Hur skapar vi en god digital arbetsmiljö
.
Download • 312KB
Verktyg för det digitala arbetsmiljöarbe
.
Download • 974KB


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla