• NorBet

Arbetsmiljö i coronatider

TEMA: DIGITALISERING


Behovet av riskbedömningar och en trygg arbetsmiljö för de anställda har blivit väldigt uppenbar under coronaepidemin. Suntarbetsliv har tagit fram en särskild coronasida med stöd till chefer, skyddsombud och HR-personal. Dessutom har de utarbetat verktyg som stödjer arbetsmiljöarbetet.

Länkar:

Verktyg för arbetsmiljöarbete

Mer information om den nya coronasidan