• NorBet

Gränslöst digitalt arbetsliv

TEMA: DIGITALISERING


Finns det bra strategier för att hantera det nya gränslösa arbetslivet?

Kristina Palm är forskare vid KTH och Karolinska institutet. Hon har i forskningsprojektet "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv", som är finansierat av AFA Försäkring, undersökt vad det finns för olika strategier att ta till. Hon beskriver sju olika Personas som använder olika strategier.

Ta del av den öppna föreläsningen "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv" här.

En kortare film hittar du här.

Läs en artikel om projektet här.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla