• NorBet

Kognitiv ergonomi i praktiken

Att kognitiv ergonomi är en viktig del av en hälsofrämjande arbetsmiljö är de flesta eniga om, men hur får vi till det i praktiken? NorBet var inbjudna till arbetsmiljöveckan i Sundsvall för att föreläsa för Sundsvalls kommunhälsa om detta. Vill du veta mer om hur du praktiskt kan gå till väga för förbättra den kognitiva ergonomin på arbetsplatser? Ta del av Sofia Nordings presentation på temat här.

Har du önskemål om utbildningsinsatser på något specifikt tema? Välkommen att kontakta oss.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Webbutbildning i digital arbetsmiljö, 22 april 2021

Den 22 april anordnar NorBet en ny webbutbildning om hur man skapar en god digital arbetsmiljö. Innehåll Program för dagen kommer att publiceras inom kort. När och hur Utbildningen hålls torsdag den 2