• NorBet

Kognitiv ergonomi i arbetslivet

Hur skapar vi kognitivt hälsosamma arbetsplatser för alla på jobbet? Denna utbildning vänder sig till dig som vill få mer kunskap om kognitiva arbetsmiljöfrågor. Vi tar upp aspekter som är viktiga att beakta både vid rehabilitering, prevention och promotion i arbetslivet. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom företagshälsovården, rehabiliteringskliniker, primärvården eller inom HR (region).

Utbildningen hålls i:

Sundsvall 12 februari

Östersund 13 februari

Umeå 2 april

Luleå 21 maj

Gällivare 22 maj

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Webbutbildning i digital arbetsmiljö, 22 april 2021

Den 22 april anordnar NorBet en ny webbutbildning om hur man skapar en god digital arbetsmiljö. Innehåll Program för dagen kommer att publiceras inom kort. När och hur Utbildningen hålls torsdag den 2