NorBet har som mål att sprida kunskap om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor till hälso- och sjukvården, arbetslivets parter och företagshälsovården i norra Sverige.

NorBet arbetar på uppdrag av de fyra regionerna i norr, det vill säga Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Verksamheten utgår från arbets- och miljömedicinska avdelningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

NorBets arbetsgrupp
Lisbeth Slunga Järvholm
Överläkare, professor

Arbets- och miljömedicin

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Sofia Nording
Leg. psykolog

Stressrehabilitering

Norrlands universitetssjukhus, Umeå​
Maria Nordin
Universitetslektor, docent

Institutionen för psykologi

Umeå universitet
Sofie Holmquist
Leg. psykolog

Arbets- och miljömedicin

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Kaisa Fors
Administratör

Arbets- och miljömedicin

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Show More
Sofie Holmquist

Leg. psykolog Arbets- och miljömedicin Norrlands universitetssjukhus, Umeå