Behov av återhämtning efter arbetet

"Var går gränsen för att min trötthet ska vara ohälsosam?" är nog en fråga som många ställer sig. Kerstin Wentz, leg. psykolog, forskare och den som utvecklat instrumentet Behov av återhämtning efter arbetet, har uttryckt att vi ofta normaliserar en hög grad av trötthet och tänker att det är en ofrånkomlig del i vår vardag. Men trötthet som varar över tid kan vara en varningssignal om att belastningen är för hög och att risk finns för utveckling av ohälsa. Wentzs webbaserade instrument består av 26 frågor om trötthet och arbetsvillkor, och ger ett direkt och visuellt resultat i form av rött, gult eller grönt ljus beroende på hur din trötthet ligger till. Utifrån resultatet ges konkreta rekom

Arbetstider för återhämtning

Oregelbundna arbetstider blir allt vanligare och leder ofta till problem med återhämtningen. I en kort film sammanfattar forskaren Anna Dahlgren på Karolinska Institutet hur man ska planera arbetstiderna så att de tillgodoser behov av återhämtning och säkerhet på jobbet. Läs gärna också rapporten från Stressforskningsinstitutet om Arbetstider, hälsa och säkerhet - en uppdatering av aktuell forskning 2010. Film: Heltidsresan – Arbetstider och återhämtning Rapport från Stressforskningsinstitutet

Mindfulness som återhämtning

Mindfulness, eller medveten närvaro, är en välbeprövad teknik för återhämtning. I den korta videon Mindfulness and how the brain works förklaras effekten av mindfulness på ett lättfattligt sätt. Mindfulness är ett bra verktyg att ta till när man känner sig stressad, men det är också bra som ett förebyggande medel för att bibehålla balansen i livet. Forskning har bland annat visat att mindfulness ökar förmågan att kunna avskilja sig från tankar på jobbet och att sova gott, två av de viktigaste källorna till återhämtning. Titta på videon Mindfulness and how the brain works Läs forskningsartikeln The Power of Presence