Äntligen semester!

Äntligen sommar! Men årets semester blir annorlunda. Vi kommer inte kunna resa som vi är vana, och vissa kanske måste skjuta på sin semester. Då kan det vara bra att veta att en lång sommarsemester inte nödvändigtvis är så effektiv. I alla fall inte ur ett återhämtningsperspektiv. Det verkar som om vi skulle vinna på att ta lite kortare semestrar lite oftare. Det är däremot viktigt att kunna vila och koppla bort jobbtankarna när man inte jobbar. Läs mer om detta i artikeln The secrets to a truly restorative vacation av Alex Soojung-Kim Pang, eller lyssna på Alex Soojung-Kim Pang prata om vila på Youtube. Hans bok Rest: Why you get more done when you work less verkar vara riktigt intressant.

Digital arbetsmiljö - webbutbildning den 17 november 2020

NorBet arrangerar en halvdagsutbildning om hur man skapar en god digital arbetsmiljö. Utbildningen är kostnadsfri och sker via Zoom. Begränsat antal deltagare. Klicka HÄR för att anmäla dig. Sista anmälningsdag är den 9 november. Program 13.00 Välkommen Vad menas med digital arbetsmiljö? Utmaningar Gruppsamtal 14.15 Hur skapar vi en god digital arbetsmiljö? Gruppsamtal Paus 15.30 Verktyg för det digitala arbetsmiljöarbetet Gruppsamtal 16.30– Sammanfattning och avslut 17.00 Välkommen med din anmälan! Vid frågor om utbildningen kan du kontakta oss.

Återhämtning på arbetstid

I längtan efter semestern är det bra att se till att varva ner inför de stundande semesterveckorna. Kanske kan det vara ett tillfälle att fokusera lite extra på att få återhämtning under arbetstid? Men vad är det egentligen som ger återhämtning på arbetet? Lina Eljertsson, forskare vid medicinska fakulteten på Lunds universitet, har i sitt forskningsprojekt följt personalen på 26 vårdcentraler i Skåne och identifierat tre faktorer som personalen själva såg som viktiga aspekter av återhämtning under arbetstid. Den första faktorn, variation i arbetet, handlar om variation vad gäller arbetsuppgifter, tempo i utförandet och även den fysiska miljön. Den andra faktorn handlar om gemenskap – att sa

Handbok i återhämtning

I turbulenta tider med hög arbetsbelastning är återhämtning viktigare än någonsin. Anna Dahlgren och Marie Söderström som är forskare vid Karolinska institutet har gett ut en handbok i återhämtning för vårdpersonal. Båda har forskat om betydelsen av återhämtning och sömn i relation till arbetsstress. Marie Söderström är också verksam som psykolog vid Stressmottagningen i Stockholm. Handboken ger kunskaper om varför sömn och återhämtning är livsviktigt och ger goda råd om hur man får till det i praktiken. Den kan rekommenderas som ett studiematerial för arbetsgrupper inom vård och omsorg. Ett förslag är att läsa ett eller två kapitel och sedan samtala en stund tillsammans på jobbet om hur man