Naturnära återhämtning

TEMA: SÖMN OCH ÅTERHÄMTNING Åsa och Mats Ottosson har nyligen kommit ut med boken "Närmare naturen", som handlar om hur och varför vi människor mår bra i naturen. Det är en väldigt vacker och innerlig beskrivning av upplevelser i naturen, som verkligen bjuder in till att du själv ska vilja gå ut och ta vara på allt som naturen kan ge. Boken vilar på en stabil vetenskaplig grund och de fakta som presenteras styrks av referenser som redovisas på slutet. Men, som de skriver, vi behöver både vetenskap och "vetskap", som består av människors berättelser och egna erfarenheter av naturen. Allt illustreras med sköna foton tagna av Roine Magnusson. Detta är verkligen en vacker och tänkvärd bok att in

Djurens hälsofrämjande effekter

TEMA: SÖMN OCH ÅTERHÄMTNING I dessa coronatider är det säkert många som känner sig ensamma. Det är väl känt att social isolering påverkar hälsan negativt. Men djur kan faktiskt ge oss närhet och mening. Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor i fysiologi. Hon har länge forskat om oxytocin, som är ett hormon som frigörs vid kroppskontakt och välbefinnande. Ta gärna del av hennes föreläsning om Djurens hälsofrämjande effekt här.

Återhämtning i naturen

TEMA: SÖMN OCH ÅTERHÄMTNING Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid SLU i Alnarp. Han har under många år forskat om hälsoeffekter av vistelse i naturen. I dessa coronatider behöver vi nya strategier för att få kraft och energi. Många upptäcker då vilken tillgång naturen är. Nu på våren är det förstås extra härligt att vara utomhus. Ta gärna del av en föreläsning av Patrik Grahn om Naturens hälsofrämjande effekter.

Arbetsmiljö i coronatider

TEMA: DIGITALISERING Behovet av riskbedömningar och en trygg arbetsmiljö för de anställda har blivit väldigt uppenbar under coronaepidemin. Suntarbetsliv har tagit fram en särskild coronasida med stöd till chefer, skyddsombud och HR-personal. Dessutom har de utarbetat verktyg som stödjer arbetsmiljöarbetet. Länkar: Verktyg för arbetsmiljöarbete Mer information om den nya coronasidan

Nu är äntligen ute inne!

TEMA: DIGITALISERING I dessa corona-tider har ute blivit inne! Kan vi möjligen även flytta ut våra arbetsplatser och göra dem mer hälsofrämjande? Susanna Toivanen är professor i sociologi vid Mälardalens högskola och leder ett Vinnova-projekt om "Restorativa arbetsplatser". Hon har skrivit en rapport om hur man kan tänka nytt och flytta kontoret utomhus. Låt dig inspireras! Här hittar du rapporten.