Gränslöst digitalt arbetsliv

Finns det bra strategier för att hantera det nya gränslösa arbetslivet? Kristina Palm är forskare vid KTH och Karolinska institutet. Hon har i forskningsprojektet "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv", som är finansierat av AFA Försäkring, undersökt vad det finns för olika strategier att ta till. Hon beskriver sju olika Personas som använder olika strategier. Ta del av den öppna föreläsningen "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv" här. En kortare film hittar du här. Läs en artikel om projektet här.

Digital arbetsmiljö

En stor del av svenskarnas arbetsmiljöer är digitala. I Arbetsmiljöverkets kartläggning Digital arbetsmiljö, rapport 2015:17, får vi en bild av de förändringar i arbetsmiljön som sker genom digitalisering. Den ger oss kunskaper inom områden som till exempel kognitiva aspekter av digital arbetsmiljö, relaterade hälsoeffekter, föreskrifter att luta sig mot samt hinder och möjligheter vid digitalisering. Läsvärt i dessa tider då digitalisering är hetare än någonsin! Läs hela rapporten här.

Omorganisering

Omorganisering är ett ord som ofta tolkas som något negativt, inte minst av arbetstagare. Att förändra och utveckla verksamheter behöver dock inte leda till negativa konsekvenser. En nyckel för en lyckad process är att det finns förändringskompetens inom organisationen. Medarbetares delaktighet i planering och genomförande av förändringar är framgångsfaktorer för gynnsamma förändringsprocesser. Det är då viktigt att medarbetare får avsätta tid till detta, så att det inte leder till en orimlig arbetsbelastning. Medarbetares delaktighet ökar inte bara motivationen till förändring, utan möjliggör att rätt kompetens synliggörs och används. Mer om detta kan du läsa i Myndigheten för arbetsmiljöku