Arbets- och miljömedicinskt vårmöte - flyttat till 2021

Uppdatering april 2020: På grund av den rådande situationen med covid-19 har det arbets- och miljömedicinska vårmötet i Umeå, som skulle ha hållits i maj 2020, flyttats till den 20-21 maj 2021. Anmälan kommer att öppnas direkt efter sommaren så håll utkik på www.varmote2020.se och anmäl dig då. Temat för vårmötet är Hållbarhet. Ta chansen att ta del av ämnen som bland annat rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande. Vårmötet riktar sig till dig som arbetar inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intr

Hälsa på arbetsplatsen

Institutet för stressmedicin (ISM) har tagit fram en kunskapssammanställning om sambanden mellan arbete, stress och hälsa. I rapporten finns tips på hur en kan gå tillväga för att skapa arbetsplatser som ger goda förutsättningar för hälsa. De lyfter fram perspektiv som rör individer såväl som arbetsgrupper och organisationer, och beskriver hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum för stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö. Ta del av rapporten här.

Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Företagshälsans riktlinjegrupp har tagit fram en sammanställning som beskriver rekommenderade åtgärder för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen. De utgår specifikt från företagshälsans roll och förutsättningar, och fokuserar på evidensbaserad praktik. Ta del av rapporten här.