NorBet forum

Önskar du vara med i ett nätverk för dialog mellan personer som vill skapa friska och hälsofrämjande arbetsplatser i norra Sverige? Inom kort lanserar vi NorBet forum - en mötesplats på webben för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor, till exempel inom företagshälsovård, hälso- och sjukvård, forskning eller HR. Vi välkomnar även dig som är chef eller skyddsombud på din arbetsplats. Vi kommer att öppna forumet i vår men du kan redan nu skicka en intresseanmälan via vårt kontaktformulär.

ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång - ADA är ett konkret verktyg som kan användas för att underlätta återgång till arbetet vid arbetsrelaterad stress. ADA-metoden är ursprungligen framtagen och utvärderad vid arbets- och miljömedicin i Lund men på senare år vidareutvecklad av forskare vid Umeå universitet. Det vidareutvecklade metodstödet finns i två olika versioner: ADA+ riktar sig till de som arbetar inom hälso- och sjukvård och företagshälsa med förebyggande insatser, rehabilitering och/eller koordinering för återgång i arbete. Se en kort introduktionsfilm om ADA+ här. ADA+ metodstöd hittar du här. AD-A riktar sig till arbetsledare och kan fungera som att stöd i dialogen med arbetstagare

Kognitiv ergonomi i praktiken

Att kognitiv ergonomi är en viktig del av en hälsofrämjande arbetsmiljö är de flesta eniga om, men hur får vi till det i praktiken? NorBet var inbjudna till arbetsmiljöveckan i Sundsvall för att föreläsa för Sundsvalls kommunhälsa om detta. Vill du veta mer om hur du praktiskt kan gå till väga för förbättra den kognitiva ergonomin på arbetsplatser? Ta del av Sofia Nordings presentation på temat här. Har du önskemål om utbildningsinsatser på något specifikt tema? Välkommen att kontakta oss. Att kognitiv ergonomi är en viktig del av en hälsofrämjande arbetsmiljö är de flesta eniga om, men hur får vi till det i praktiken? NorBet var inbjudna till arbetsmiljöveckan i Sundsvall för att föreläsa f