Kognitiv ergonomi i arbetslivet

Hur skapar vi kognitivt hälsosamma arbetsplatser för alla på jobbet? Denna utbildning vänder sig till dig som vill få mer kunskap om kognitiva arbetsmiljöfrågor. Vi tar upp aspekter som är viktiga att beakta både vid rehabilitering, prevention och promotion i arbetslivet. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom företagshälsovården, rehabiliteringskliniker, primärvården eller inom HR (region). Utbildningen hålls i: Sundsvall 12 februari Östersund 13 februari Umeå 2 april Luleå 21 maj Gällivare 22 maj

Nytt år - nya tag!

2018 var ett roligt och arbetsamt år och vi ser med spänning fram emot 2019 med allt det kan ha att erbjuda. Här på vår webbplats får du ta del av intressanta rapporter, metodstöd och forskning kring att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Häng med!

Ny webbplats

Varmt välkommen till vår nya webbplats! Här kommer vi successivt att lägga upp information om vårt uppdrag, rapporter, utbildningar m.m. Framgent lanserar vi även ett forum där registrerade medlemmar kommer att kunna diskutera kring arbetsmedicin. Tack för att ni har överseende med att sidan är under utveckling!